Så fyller du i blanketten för hushållsavdraget

Under våren kommer du precis som vanligt få de förhandsifyllda skattedeklarationsblanketterna. I den här artikeln guidar vi dig genom processen för hur du ansöker om hushållsavdrag i skattedeklarationen. 

 

Hitta rätt

Första steget är att hitta rätt blankett för hushållsavdrag i skattedeklarationen. De blanketter du vill få fram benämns av Skatteförvaltningen som ”Blankett 14A, 14B, och 14C”. Beroende på vem du låtit utföra dina tjänster kommer du behöva olika blanketter.

 

14A fyller du i om du anställt ett företag för dina hushållstjänster. Den hittas här.

14B fyller du i ifall du har valt att anställa en person.

14C är ett intyg om hur ett utländskt företag sköter sina skatteförpliktelser.

 

Så gör du

Nedan finner du blankett 14A, som vi kommer använda som exempel i den här guiden. Lägg märke till att du endast kan anmäla tjänster från två olika företag per blankett.

 

  1. Här fyller du i namn och personbeteckning. Kom ihåg att du och din make måste fylla i separata blanketter ifall ni båda två ansöker om hushållsavdrag för er bostad.

 

  1. I denna punkt fyller du i den typen av arbete som har utförts (för anmälan om städtjänster väljer du alternativet ”Hushållsarbete”), samt en mer detaljerad utredning av tjänsten. Du måste även välja var tjänsten har utförts.

 

2.1. Här fyller du i företagets namn och FO-nummer.

2.2. I den första rutan anger du dagen för betalningen av den första fakturan. I följande ruta anger du datum för den sista betalningsdagen.

2.3. I denna ruta fyller du i datum för avtalets undertecknande.

2.4. Här går du noggrant igenom fakturorna du har betalat åt det aktuella företaget för de utförda tjänsterna, och fyller i totalbeloppet inkluderat moms.

2.5. Ifall du och din make delar på tjänstens belopp fyller du här i din egna andel av det betalade beloppet. Annars fyller du även här i totalbeloppet.

2.6. Anteckna i totalbeloppet ingående kostnader för material, resekostnader, osv. inkluderat moms. Dessa kostnader berättigar inte till avdraget. Ifall dessa kostnader inte specificerats på fakturan bör du be företaget om dessa innan du skickar in blanketten. Om dessa kostnader inte existerar, anteckna 0,00€ på blanketten.

2.7. Här skriver du in skillnaden (differensen) mellan punkt 2.5 och 2.6. Därefter skriver du samma belopp i skattedeklarationen under punkt 12.1. ”Kostnader för hushållsavdrag”. Skatteförvaltningen räknar därefter ut den avdragbara andelen åt dig utifrån dessa uppgifter.

 

Beslut

Efter att Skatteförvaltningen har gått igenom din ansökan om hushållsavdrag i skattedeklarationen kommer du få ett korrigerat beskattningsbeslut på posten i augusti eller september. Ifall beslutet är negativt trots att du anser dig vara berättigad till hushållsavdraget är det fullt möjligt att överklaga beslutet.