Kommunala byggnader

En städad skola eller ett daghem gör att barnen trivs och mår bra. Rena utrymmen stöder inlärningen och erbjuder en trygg och trivsam miljö. Eftersom det i dagsläget finns många barn som har astma eller är dammallergiker är det viktigt att skolbyggnaderna hålls rena och dammfria. Trivsel erbjuder förutom ett konkurrenskraftigt pris även hög kvalitet på städningen.

Städning av skola, daghem, sjukhus

Trivsels städning av kommunala byggnader kan beställas för skolor, daghem eller sjukhus. Vi anser att kvaliteten på städningen är det som bör ha högsta prioritet vid val av städföretag till byggnader där våra barn befinner sig. Ändå förstår vi att priset inte får vara för högt när det gäller kommunala byggnader. Här är det av yttersta vikt att pris/kvalitet förhållandet är det bästa möjliga, därför är Trivsel ett tryggt val. Innehållet i städtjänsten anpassas efter kundens behov och kan innehålla bland annat golv-, fönster-, fasad- och taktvätt.

Ta kontakt